Stihovi naših trećaša

Učenici trećeg razreda matične škole predstavljaju nam se stihovima Kako se pjesma pravi.  Uživajte!Kap, kap, kap                             …